در پاسخ به یادداشت دوست عزیز آقای روح الله رشیدی، مندرج در سایت رجا نیوز با عنوان "طعنه به رابین هود،فرصتی برای ارتجاع به عصر تکنوکرات ها"!


ماجرای رابین هود، قصه دزدان معروف جنگل شروود است.

پس از اینکه شاه ریچارد شیردل، رهسپار جنگ می‌شود برادرش جان تخت شاهی را غصب می‌کند و مالیات‌های سنگینی را برای مردم مقرر می‌کند. ریچارد شیردل در این فاصله به اسارت پادشاه اتریش در می‌آید.

رابین‌هود که یکی از تیراندازان زبردست است از دادن مالیات سر باز می‌زند و به جنگل شروود پناه می‌برد. او به همراه همدستانش دارایی‌های ثروتمندانی مثل "پرنس جان" را می‌دزدند و میان تهیدستان تقسیم می‌کنند.

پس از بازگشت ریچارد شیردل به انگلستان، وی موفق می‌شود قدرت را با کمک رابین‌هود از چنگ برادرش به‌در آورد.

 

- روش رابین هود دو بخش داشت: مصادره ی اموال سرمایه داران و توزیع آن میان فقرا!

مصادره ی اموال سرمایه دار به نفع فقرا در اقتصاد اسلامی محلی از اعراب ندارد، چه رسد به این که "ابتدایی‌ترین آرمان انقلاب" نیز باشد.برقراری عدالت بسیار صعب تر و پیچیده تر از آنست که با این روش های صفر و صدی بتواند محقق شود.


اگر قهرمان ِ عدالت گستر ِ شما رابین هود است چه نیازی به روش های اقتصادی اسلامی است؟

از قضا شیوه ی عمل قهرمان ِ شما با مارکسیسم تطابق بیش تری دارد تا با اسلام!


در اقتصاد اسلامی توزیع عادلانه ی ثروت نه با الغای مالکیت که با تحکیم مالکیت خصوصی – به تعبیر بهتر مالکیت عاریه ای - جامه ی عمل می پوشد.

در اقتصاد اسلامی توازن اجتماعی - که نمود بارز آن توزیع عادلانه ی ثروت است - با فراهم اوردن شرایط عادلانه ی رقابت در فعالیت های اقتصادی از یک سو و جلوگیری از انحصارطلبی از سوی دیگر، محقق می شود.بدیهی است که تکاثر و انباشت ثروت ِ غیر مولد امری مذموم و خلاف عدالت است ولی مفهوم آن مانع تراشی برای ثروت مولد نیست.

پس رابین هود و اقتصاد رابین هودی را نمی توان معیار و الگویی برای عدالت ورزی در چارچوب شرع مقدس دانست.

 

فارغ از صحیح یا ناصحیح بودن ِ روش رابین هود، رئیس محترم دولت های نهم و دهم را نمی توان در زمره ی رابین هود ها قرار داد.چرا که شما خود بهتر می دانید که چه "پرنس جان" هایی در این دوران پرورش یافتند و به بیت المال دست یازیدند و اگر نبود همت دستگاه های نظارتی و قضایی، آب هم در دل "پرنس جان"ها تکان نمی خورد و البته هنوز کم نیستند کسانی که از ترس دادستان در زیر کت رابین هود شما مخفی شده اند.

مصادره ی بخشی از بیت المال به نفع ثروت مندان! نه با روش رابین هود تناسب دارد و نه با آرمان های انقلاب!

در این میان وجه تشابهی که در ظاهر در مورد رابین هود و آقای احمدی نژاد به ذهن متبادر می شود، قانون گریزی های متعدد و مانع تراشی های هر دو برای صاحبان سرمایه و فعالان بخش خصوصی است. به عنوان مثال توزیع 20 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها که طبق قانون باید در اختیار بخش های تولیدی قرار می گرفت ولی در میان مردم عادی توزیع شد.طرفه این که این اقدام نیز در نهایت به ضرر قشر محروم تمام شد، چرا که با عدم تخصیص این مبلغ به تولید کنندگان، قیمت محصولات مختلف به یک باره افزایش یافت و قدرت خرید قشر محروم کاهش!


راستی!

اگر آقای احمدی نژاد، "رابین هود" ایران است، "ریچارد شیر دل" - که به کمک آن به بازپس گیری ِ قدرت خواهد پرداخت - کیست؟

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 آبان 1391    | توسط: غفار    | طبقه بندی: سیاسی،     | نظرات()