مسئله  ی حضور اصلاح طلبان مدعی و حامی ِ جنبش سبز نظیر سید محمد خاتمی که در ماه های  اخیر سعی در متفاوت نشان دادن ماهیت جنبش سبز با افکار خودشان دارند از چند دیدگاه  قابل بررسی است.اخیرا  عده ای از این افراد برای حضور در انتخابات شرط هایی مانند عدم تایید فیلتر شورای  نگهبان ، آزادی زندانیان سیاسی و ... را مطرح کرده اند. فارغ از محتوای این شروط، قائل شدن هر گونه شرط برای حضور در انتخابات را می شود  نوعی سهم خواهی و امتیاز طلبی تلقی کرد.حال آن که قبول این شرط ها از سوی حاکمیت  تنها در صورتی ممکن است که حاکمیت در موضع ضعف باشد و مدعیان در موضع قدرت و شرایط  موجود نشان می دهد که توزیع قدرت به نفع اصلاح طلبان نیست.

 

از طرف دیگر بعضی از اصول گرایان هم که خود را به نوعی نماینده ی  حاکمیت تلقی می کنند نیز شروطی برای  حضور اصلاح طلبان یاد شده در عرصه ی سیاسی ذکر کرده اند.شروطی مثل بازگشت به قانون اساسی، مرزبندی ِ صریح با عوامل فتنه ی 88 و توبه نمودن از مواضع ِ گذشته.


 این در حالی است که اصولا همان  طور که اصلاح طلبان نباید به خود اجازه ی مشروط کردن انتخابات را بدهند، اصول گرایان نیز به عنوان رقیب ِ سیاسی قابلیت شرط گذاری برای رقیب را ندارند.

 

باید به این نکته نیز توجه داشت که در صورت توبه کردن سید محمد خاتمی  و اطرافیانش از مواضع گذشته، این افراد دیگر کارایی و تاثیرگذاری خود را از دست  خواهند داد چرا که تاکنون سابقه نداشته است که توابی بتواند موقعیت حساس و تاثیرگذاری را در اختیار بگیرد.

 

اگر به این مسئله از منظر یک حکومت دموکراتیک – که تطابق چندانی با  ایدئولوژی اسلامی ندارد-  بنگریم اصلاح  طلبان هم مانند سایر اقشار و تشکل هایی  که  کم و بیش پایگاه اجتماعی دارند حق حضور در انتخابات را دارا هستند و در نهایت مردم  در انتخاب یا پس زدن ِ هر گروه و حزبی تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

 

اما در حکومت اسلامی، صرف ِ داشتن پایگاه اجتماعی شرط ِ کافی برای کاندیدا شدن نیست بلکه هر کاندیدایی باید حداقلی از پای بندی به ارزش ها و قانون  اساسی را داشته باشد. با این وصف تایید یا عدم تایید صلاحیت اصلاح طلبان ِ حامی ِ جنبش سبز  برای کاندیدا شدن در انتخابات  صرفا باید با نظر شورای نگهبان صورت بگیرد.

 

اما از نظر شخصی، فکر نمی کنم تایید صلاحیت افرادی که مدت ها خود را در تقابل با قانون  اساسی قرار داده بودند صحیح باشد حتی در صورت توبه نمودن از مواضع قبلی.


با این حال تنها حُسن حضور سید محمد خاتمی و اطرافیانش در انتخابات - در صورت تغییر مواضع قبلی - این است که با این اقدام می توان طیف خاصی از مردم را که به خاطر  مسائل سال 88 خود را جدا از نظام می دانند ، به تدریج به آغوش نظام  اسلامی بازگرداند.نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 شهریور 1390    | توسط: غفار    | طبقه بندی: سیاسی،     | نظرات()